Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ทำการปกครองอำเภอจุน ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างเสาไฟประติมากรรมนกยูง ความสูงพร้อมเสาไฟไม่ต่ำกว่า 6 เมตร จำนวน 81 ต้น

ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างเสาไฟประติมาก

การประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้

การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามที่จังหวัดพะเยา ได้มีกำหนดการออกตรวจติดตาม

ประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวยาเสพติดประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นา

Sign in to your account
?
?

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  ได้มีการมอบพระแก้วแดงจักรพรรดิ ด้วยคณะลูกศิษย์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วิริยะธโร โดยคุณกัญญ์วรัณ คชทโรภาส มีความประสงค์ที่จะมอบพระแก้วแดงจักรพรรดิ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อสักการะบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจIMG 2730IMG 2729IMG 2732IMG 2738IMG 2739IMG 2742IMG 2743IMG 2749

 

เมนูหลัก