Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash
Sign in to your account
?
?

วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา โดยมีนายชนก มากพันธ์ุ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยากล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอเมืองพะเยา ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเข้ารับบริการจากส่วนราชการจำนวนมาก ณ โรงเรียนห้วยบง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เมนูหลัก