Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash

เอกสาร/คำสั่ง

Sign in to your account
?
?

วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูโชติธรรมาภินันท์ อตีดเจ้าคณะตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

เมนูหลัก