Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash
Sign in to your account
?
?

วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๔๕ น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทางศาสนาโครงการ “ประเพณีแห่ผ่าห่มพระธาตุจอมทอง” ณ วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เมนูหลัก