Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash

เอกสาร/คำสั่ง

Sign in to your account
?
?

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวยาเสพติดประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)

เมนูหลัก