Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash
Sign in to your account
?
?

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดพะเยา และบรูณาการตรวจเยี่ยมนิเทศงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ในวันพฤหัสบดี ที่17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ครัวหนองเล็งทราย หมู่ที่3 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยา กว่า 60 หน่วยงาน มาตรวจแนะนำงานในหน้าที่การปฎิบัติราชการ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

การสนับสนุนกำกับดูแล พร้อมได้จัดให้มีการประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่

 

IMG 3339

 

IMG 3334

 

IMG 3374

 

IMG 3377

 

IMG 3456

เมนูหลัก