Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash
Sign in to your account
?
?

วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 20/2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

453019

453020

453021

เมนูหลัก